Utstillingsåpning

Gjør døren høy, gjør porten vid

Våler kirke kl. 18.00

Gjør døren høy, gjør porten vid

Utstillingen Gjør døren høy, gjør porten vid skal stå til midten av september. I Olavsvikua er den åpen alle dager bortsett fra tirsdag 24. mai. 

Vi har en rik lokal tradisjon om Olav den helliges kristning av Våler, Olavskilden og om kirkene som fulgte opp gjennom tidene. Mange eldre har vokst opp med fortellingene og stedene, men de yngre kjenner ikke tradisjonene like godt. 

I denne utstillingen vil vi derfor gjenfortelle historiene om Vålers kirker. Historiene omfatter både fakta, sagn og mer frie fortellinger. Det er også gjort en del ny forskning som vi vil fortelle om. Utstillingen viser gjenstander fra de gamle kirkene i den nye kirken. Slik samler vi trådene  og lar historiene leve videre. Gjenstandene kommer fra alle de gamle kirken vi har hatt. Det meste eies av kirken, og noe er lånt inn fra private og museer. Det er gjenstander fra middelalder, 1600-tallets Mariakirke og kirken fra 1806. I tusen år  har vålersokningene gått til kirke. Inn og ut av kirkens dører, som vi har bevart mange av! De danner derfor et hovedtema i utstillingen. De er også et bilde på at Vålerkirken er en folkekirke for alle: Gjør døren høy, gjør porten vid. 

Gjennom alle disse årene har kirkens rolle og innhold endret seg mye. Men kirken som sted for viktige hendelser i livet, i situasjoner da vi trenger faste rammer og ritualer, har stått fast. Den binder menneskene sammen over generasjoner. Vi blir alle en del av et tusen år gammelt fellesskap.

Da bygdas kirke brant ned natt til 29. mai 2009 ble det tydelig hvor viktig den var for folk. Sjokket var stort, følelsene sterke og sorgen langvarig. Selv om vålersokninger flest har et moderat forhold til det aktive kirkelivet, var det åpenbart at kirken var et ankerfeste og identitetsmerke for hele bygdesamfunnet. Det var mange som stod forlatte og villrådige ved kirkeporten morgenen og dagen etter brannen. Den natten kirken brant, ble det gjort en heltemodig innsats av brannmannskaper og frivillige. Takket være målrettet innsats under meget krevende omstendigheter ble mye av kirkens inventar reddet ut. Det er vi dypt takknemlige for. Utstillingen er derfor dedikert til dem som stod for denne innsatsen. Velkommen til utstilling!

Bla til toppen