Fra kirkestedet på Lisbettangen til Våler kirke

Pilegrimsvandring fra kirkestedet på Lisbettangen til Våler kirke

Pilegrimsvandring for barneskolen på formiddagen og for andre på ettermiddagen. 

I 800 år var Lisbettangen nede ved Glomma sentrum i bygda. Her lå Mariakirken. Olav den Hellgige hadde bestemt kirkens plassering på sin ferd gjennom Våler våren 1022. Nabogården Våle fikk sitt navn etter kirkestedet og gav på sin side navn til bygda. Herfra går vi forbi Olavskilden og til det nye kirkestedet fra 1805. Kirken som brant i 2009 var årsaken til at Vålerbyen vokste frem nettopp her. Vi avslutter vandringen ved Kommunelokalet, som i dag er Vålers storstue. På formiddagen arrangeres en vandring for elever på 5.-7. årstrinn ved Våler barne- og ungdomskole. 

Kl. 18.00: Åpen vandring for alle interesserte. Oppmøte på Lisbettangen/Mariakirken minnelund. 

Leder for vandringen: Geir Thomas Risaasen. 

Bla til toppen