Olavsvikua

Festgudstjeneste

Våler kirke søndag 22. mai kl 11.00

Festgudstjeneste

Festgudstjenesten er et høydepunkt i Olavsvikua. Biskop Solveig Fiske, prost Trine Færevåg, Vålers nåværende prest Einar Vannebo og tidligere prester i bygda deltar. Representanter for Den katolske kirke og pinsemenigheten medvirker. Det blir fremragende musikk. Vålers eget mannskor, Vaaler Sangforening, dirigert av Arne Moseng, deltar. Fra Oslo får vi besøk av guttekoret St. Hallvardguttene med dirigent Hans Dur Molvik. De har et bredt repertoar og vil bidra både i liturgien samt framføre egne nummer. Etter gudstjenesten inviterer Kirkens julemesse til kirkekaffe i Kommunelokalet. Det blir også anledning til å få en orientering om utstillingen i kirken i anledning 1000-årsjubileet. 

Einar Arvid Vannebo

Biskopens representant
Bla til toppen