OM OSS

Våler Kirkelig Fellesråd og Våler kommune jobber sammen om å synliggjøre og formidle Vålers historie gjennom de siste 1000 år. I løpet av Jubileumsåret ønsker vi å tydeliggjøre demokratiets plass i vårt samfunn, styrke følelsen av medborgerskap, stolthet og identitet, og samtidig belyse betydningen olavstradisjonen har hatt for Norge og for bygda vår. Jubileet sikter videre mot å skape refleksjon om hvordan Våler fremstår i den moderne tid, hvilke enorme ressurser vi innehar i form av oss sjøl som medborgere og hvordan vi sammen skal forme framtida i vårt lokalsamfunn.

1000års jubileet vil bli en minnerik markering som setter varige spor i hvordan vi presenterer oss som samfunn og hvordan vi klarer å skape reell medvirkning. Gjennom samskaping og samarbeid i en rekke arrangementer i løpet av 2022, vil bygdas befolkning, sammen med nasjonale og internasjonale artister og samarbeidspartnere, skape et bredt spekter av opplevelser, som vi håper vil øke vår stolthet og innsikt.

Organisering av arbeidet

Det er opprettet 2 komiteer for å forberede jubileet.

Våler menighetsråd nedsatte i 2019 følgende komitè:

 • Einar Vannebo, sokneprest, leder av komiteen
 • Daniel Bjørlo, kantor
 • Yngve Astrup, orgelfestivalen
 • Cathrine Hagen, kultursjef
 • Arne Moseng, tidl. kantor i Våler
 • Rannveig Østertun Homlung, menighetsrådet
 • Ann Kristin Sagen Myrer, kontorsjef

Våler kommune vedtok i 2019 nedsettelsen av følgende komitè:

 • Cathrine Hagen, kultursjef, leder av komiteen
 • Ivar Arnesen, representant fra utvalget for kultur og oppvekst
 • Ellen Sandbakk, representant for skolen
 • Gunnhild Grønvold, representant fra frivillighetsarbeidet
 • Knut Kjeldsen, representant fra lag og foreninger
 • Andreas Lande, leder av ungdområdet
 • Katinka S. Eriksen, representant fra Frivilligsentral

I tillegg er det nedsatt en egen stiftelse som jobber med finansieringen av Vandrerspelet, Våler i 1000 år, bestående av representanter fra kommunen, lokalt næringsliv og frivillige representanter fra lag og foreninger.

 

Våre samarbeidspartnere  og støttespillere:

 • Innlandet fylkeskommune

 • Nasjonaljubileet 2030, Norge 1000 år

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)

 • Teater i Glåmdal

 • Sparebank1 Østlandet

 • Åsnes 1000 år

 • Grue 2022

 • Eidsivatinget

Jubileumskomiteen Våler 1000 år

Den norske kirke

Einar Arvid Vannebo

Biskopens representant

Våler kommune

Cathrine Hagen

Kultursjef

Katinka Schjerven Eriksen

Daglig leder Frivilligsentral
Bla til toppen